Avís legal

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.matkontak.com domiciliada a, c / Hèrcules, 38, Terrassa -08228- (BCN) raó social Responsable del fitxer és MAT KONTAK, S.L. de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

MAT KONTAK, S.L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d'activitats del tractament de l'empresa denominat General d'Administració.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d'emplenar el formulari on-line i acceptar de manera expressa els seus consentiment a la realització d'aquest tractament.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb finalitat exclusiva de de poder fer efectiva la sol·licitud d'informació que realitza a través d'aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats a la organització de MAT KONTAK, S.L. i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En conseqüència, per la signatura d'aquesta autorització es faculta MAT KONTAK, S.L. a utilitzar aquestes dades en tots els departaments en els quals aquesta s'organitza.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si MAT KONTAK, S.L. esta tractant les seves dades personals per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries.

Els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d'obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació.

La web www.matkontak.com ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de MAT KONTAK, S.L. ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La web www.matkontak.com fa servir galetes(cookies) o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les galetes (cookies) mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que volen desactivar les galetes(cookies) que consultin els sistemes d'ajuda dels navegadors que utilitzen.

La web www.matkontak.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'elles, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades, l'usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.