Serveis

Mat-Kontak disposa d’un departament tècnic especialitzat en matrisseria i processos industrials relacionats amb l’estampació de peça metàl•lica. Aquests factors son crucials per dur a terme nous projectes de producte per als nostres clientes. Comptem a la vegada amb projectistes i enginyers externs de confiança per al disseny de matrius, utillatges i automatismes per l’estampació segons les necessitats de cada cas, així com assessorament dels nostres proveïdors de matèria prima especialitzats en materials per a l’estampació i acabats.
De la mateixa manera, realitzem assessorament tècnic durant la primera fase comercial en el desenvolupament de nous productes per als nostres clients, aportant idees i propostes per la viabilitat, fabricació, materials, acabats,... dels productes del client. Tot això és possible donada la nostra llarga experiència en la fabricació d’aquesta tipologia de peces i, aquest fet, ens permet assegurar tècnicament un millor resultat de producte per als nostres clients.
ingenieria_1 ingenieria_2 ingenieria_3 ingenieria_4 ingenierai_5
Mat-Kontak s'ha destacat des dels seus inicis per la seva especialització en la fabricació de peces amb unes característiques de qualitat molt exigents. El Departament de qualitat ha implantat una eficient metodologia de gestió de la qualitat per poder satisfer les necessitats del mercat.
Desde l'any 1998 comptem amb el certificat de qualitat ISO 9001 acreditat per ENAC per garantir els procesos de qualiat en l'empresa. Per tot això, comptem amb un equip humà molt preparat i un instrumental tecnològic d'alt nivell. Tots els nostres treballador tenen molt present la importància de la qualitat del producto i, per tot això, ens preparem cada dia en matèries de qualitat.
calidad_1 calidad_2 calidad_3 calidad_4
Mat-kontak s'ha especialitzat en el disseny i fabricació de matrius progressives. També fabriquem matrius no progressives i utillatges especials. Per tot això, comptem amb personal especialitzat i amb una llarga experiència amb la fabricació, muntatge i ajust d'aquest tipus de matrius en producció.
En els nostres tallers disposem de diversa maquinària per a la fabricació de matrius, amb centres de mecanitzat CNC, màquines d'electroerosió de fil, màquina eina per ajusts,... Gràcies aquests recursos, podem assegurar una ràpida reposició de recanvis i stock de peces de major desgast en les matrius. Aquest fet ens garantitza una continuitat en les produccions, assegurant el subministrament de productes en els termins establerts.
matriz_1 matriz_2 matriz_3 matriz_4 matriz_5
L’àrea de processos és l’encarregada de configurar els nostres talles amb els equips industrials a disposició per a la fabricació dels productes.
Actualment disposem de dues naus equipades amb premses de diferents tonelatges i dimensions per la estampació de peces per a cada cas Comptem a la vegada d’equips industrials auxiliars com alimentadors, bobinadores, lubricadores, cisalles,... per facilitat la fabricació del producte.Per qualsevol producte fabricat mitjançant estampació es podrà definir diferents tipus d’acabat superficial previ o post procés com estanyat, platejat, zincat, punts de plata,...
Per l’assemblatge s’estudien per cada cas diferents tipologies en funció de les necessitats del post-processat dels nostres productes com bobinats per terminals en banda, embalatge amb caixa de cartó en diferents lots,carregadors per peces especials.
Mat-Kontak disposa d’un equip humà amb molta experiència en l’estampació de peces metàl•lica i manteniment d’aquests equips. Aquest factor ajuda en gran mesura per assegurar la correcta fabricació i bon servei dels nostres productes. De totes maneres, des de l’àrea d’enginyeria i qualitat es treballa dia a dia per millorar els processos industrials i qualitat d’aquests processos.
proceso_1 proceso_2 proceso_3 proceso_4 proceso_5