Estampació metàl·lica

En els nostres tallers de premsa realitzem l’estampació de peces metàl·liques, terminals elèctrics i altres components mitjançant matrius progressives. Disposem de premses de diferents capacitats i tonelatges amb les quals podem adaptar matrius de diferents dimensions, podent fabricar alhora una amplia gamma de productes.

Els productes fabricats van dirigits a diferents sectors com automoció, petit electrodomèstic, línia blanca, telecomunicació i altres, utilitzant diferents tipus de materials com llautó, bronze, coure, alumini, acer i amb diferents tipus de recobriments (estanyats, niquelats, etc.).