Utillatges cablejats

A Mat-Kontak, per la vinculació directe en la fabricació de terminals elèctrics, ens dediquem al disseny i fabricació de miniaplicadors i utillatges per al processat de cablejat, dissenyant tant pels nostres terminals com per altres terminals del mercat. També disposem de premses per aquests utillatges i maquinària especial adaptada a les necessitats dels nostres clients. A la vegada, comercialitzem i representem maquinària pera al processat de cable i mànega, així com dinamòmetres per a la comprovació de la resistència a ala tracció en engastats del terminal amb el cable.