Connectors MT/BT

Mat-Kontak som una empresa partner de TEYSDES CONECTORES dedicada a la fabricació de connectors per mitja i baixa tensió. Especialitzada en la fabricació de terminals d’aleiatges d’alumini, coure i bimetàl·lics, així com altres components afins com bulons, manguitos, derivacions, brides, etc. De la mateixa forma, distribueix utillatges per l’assemblatge d’aquests productes en obra com tenalles, premses, bombes hidràuliques,...

Per més informació sol·licitar el catàleg on-line dels productes TEYDESA CONECTORES.

teydesa_1teydesa_2teydesa_3teydesa_4teydesa_5teydesa_6teydesa_7teydesa_8teydesa_9teydesa_10teydesa_11teydesa_12