MAQUINARIA PROCESSAR CABLE

Mat-Kontak comercialitza equips per al processat de cable. Aquests equips estan preparats per desenvolupar tasques automàtiques de tall de cable o mànega, desfolrats, semi-desfolrats , engastats, estanyats, col·locació d’aïllants,..., segons les necessitats del procés.

Mat-Kontak realitza la posta en marxa d’aquests equips a casa del client i ofereix el servei d’assistència tècnica, manteniment i subministrament de recanvis. Continuem oferint el servei tècnic, manteniment, subministrament de recanvis i venta de segona mà de les màquines de la marca Makfil.

Sol·licitar més informació