MINIAPLICADORS I PREMSES

Mat-Kontak dissenya i fabrica miniaplicadors per engastat de terminals elèctrics en cables i utillatges especials per diverses aplicacions, subministrant a la vegada les peces de recanvi pels seus propis utillatges i per altres utillatges del mercat.

Per al funcionament dels utillatges disposem de premses estàndards de sobretaula. Aquestes premses es subministres per un ús semiautomàtic (engastat manual) o automàtic (integrat a maquinària de processat de cable) i segons normativa CE.

La nostres experiència en aquest sector ens permet desenvolupar projectes per a processat de cable, per a automatitzacions i mecànics, segons necessitats del client.

Descarregues

Sol·licitar més informació