PECES METÀL·LIQUES

Mat-Kontak fabrica altres tipus de peces d’estampació metàl·lica segons les necessitats del client. Per aquest cas, el nostre equip tècnic definirà amb el client la viabilitat de fabricació d’aquesta tipologia de peces i també es subministrarà segons les necessitats d’embalatge particular.

Descarregues

Sol·licitar més informació