REPRESENTACIÓN MAV PRÜFTECHINK

Mat-Kontak comercialitza i representa dinamòmetres de la companyia MAV PRÜFTECHNIK dedicada a la fabricació d’equips de medició i verificació de l’engastat del cablejat. Aquest són equips de prova que calculen la resistència a la tracció entre el cable i el terminal. Existeixen diferents tipologies d’equips per a menor o major secció de cable i esforç, equips manuals, motoritzats, accessoris de calibrat i software.

De la mateixa manera, oferim el servei d’assistència tècnica, posta en marxa, manteniment i subministrament de recanvis d’aquests equips.

Sol·licitar més informació