Teminals Unitaris

Mat-Kontak fabrica terminals elèctrics i altres components metàl·lics unitaris per a post-processat individual, manual o alimentació automatitzada. Aquest tipus de producte es subministra segons les necessitats dels nostres clients, en quant a quantitat i tipus d’embalatges.

Descarregues

Sol·licitar més informació