Terminals en Banda

Mat-Kontak fabrica terminals elèctrics en banda lateral o lineal per als seu processat amb miniaplicadors per cablejats i també altres components metàl·lics en banda per facilitar el post-processat en utillatges per altres aplicacions. Aquest s productes es subministren en  diferents tipus d’embalatge i bobinats segons les necessitats dels nostres clients.

Descarregues

Sol·licitar més informació